Stručný výpis všeobecných smluvních podmínek

– smlouvy o pronájmu obytného vozidla

 

Kompletní obchodní podmínky naleznete zde.

 

1.        Všeobecné podmínky pronájmu

Nájemce musí dovršit věk 23 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B s minimální praxí 3 let. Vůz bude pronajatý po předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Další řidiči musí splňovat stejná kritéria jako nájemce, za škody způsobené jiným řidičem odpovídá nájemce. Ve vozidle je zakázáno kouřit a z důvodu možného výskytu alergenů přepravovat domácí mazlíčky (kočky, psi, fretky, apod.).

 

2.        Předání a vrácení vozidla

Obytný automobil je předáván čistý s plnou nádrží PHM (motorová nafta), plnou láhví propanu a plnou nádrží čisté vody. Nájemce je povinen vozidlo vrátit čisté s plnou nádrží PHM (motorová nafta), s prázdnou kazetou chemického WC (vypláchnout čistou vodou), ostatní náplně nedoplňuje.

 

3.        Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží emailem smlouvu o pronájmu a zálohovou fakturu ve výši 50% celkového nájemného na blokaci termínu, kterou je povinen uhradit do 3 pracovních dnů. Doplatek nájemného je povinen nájemce uhradit nejpozději 30 dnů před převzetím obytného vozidla. Kauci 30.000,- Kč uhradí nájemce v hotovosti při převzetí obytného vozidla. V ceně pronájmu je zahrnuto veškeré vybavení obytného vozidla včetně kempingového vybavení, vybavení kuchyně a dalšího vybavení dle specifikací vybraného vozu.

 

4.        Pojištění vozidla

Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (minimálně 10.000,-Kč), která bude v případě pojistné události odečtena z vratné kauce. Jinými slovy: Každé jednotlivé poškození vozidla během pronájmu do výše 10.000,-Kč hradí nájemce. Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.
Pojištění vozidla se nevztahuje na škody způsobené na pneumatikách a discích. V těchto případech je nájemce zodpovědný za celou výši škody.

 

5.        Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad (protokol) o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě poruchy kontaktujte nás a pro určení polohy vozidla Fiat Assistance. Tato služba je Vám k dispozici zdarma.

 

6.        Sankce

Nájemce je povinen vrátit obytné vozidlo uklizené a čisté, s prázdnou kazetou chemického WC (vypláchnout čistou vodou). V opačném případě účtujeme poplatek 1500,- Kč vč. DPH. Při velkém znečištění, olejem, barvou atd. účtujeme poplatek 5000,- Kč, který bude odečten z vratné kauce. Při ztrátě dokladů, nebo klíčů od obytného vozidla, bude účtována smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč.

 

7.          Storno podmínky

  • 30 dnů a více před termínem zapůjčení - 30% z celkové ceny nájmu
  • 15-29 dnů před termínem zapůjčení - 50% z celkové ceny nájmu
  • 1-14 dnů před termínem zapůjčení - 80% z celkové ceny nájmu
  • v den zapůjčení - 100% z celkové ceny nájmu

 

Vyberte si obytný vůz